Výzkum a vývoj léků

Aktivity divize Orion Pharma jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti:

  • Patentované výrobky (Proprietary products) zaměřenou na vývoj originálních preparátů
  • Speciální produkty (Specialty products) která vyvíjí a vyrábí generika
  • Veterinária
  • Aktivní farmaceutické substance vyráběné divizí Fermion Oy

Farmaceutický výzkum firmy Orion Pharma je zaměřen zejména na první fázi celého výzkumného procesu a na preklinický výzkum s cílem vytvořit nové účinné molekuly pro následné klinické studie s pacienty. Nejaktuálnější je vývoj molekuly ORM-10921 na léčbu schizofrenie, který se po několika letech preklinických studií již dostal do 1. fáze klinických studií.

 

Klíčové terapeutické oblasti

Orion Pharma koncentruje svoje výzkumné a obchodní aktivity na tři strategické oblasti:

  • Onemocnění centrální nervové soustavy
  • Kardiovaskulární onemocnění a urgentní péče
  • Hormonální terapie a urologie.

Výzkum firmy Orion Pharma je velmi produktivní. Doposud vyvinul a uvedl na trh sedm originálních preparátů, což je značný úspěch pro firmu takovéto velikosti. V současnosti originální patentované produkty vyvinuté vlastním výzkumem Orion Pharma představují významný podíl na čistém obratu (40 %). Do výzkumu a vývoje investuje firma každoročně 15 až 17 % čistého obratu.

Nejúspěšnějšími originálními produkty jsou léky na Parkinsonovu chorobu Comtess®/Comtan® a Stalevo®, s celkovým obratem přesahujícícm stovky miliónů eur v roce 2004. Zejména prodeje Staleva®, uvedeného na trh koncem roku 2003, rostou velmi rychle.

V okamžiku, kdy výzkumný proces postoupí až ke klinickým studiím zahrnujícím několik tisíc pacientů, využívá Orion Pharma k dalšímu postupu spolupráci s partnery. To umožňuje rozdělit náklady na výzkum a také rizika spojená s 2. a 3. fází klinických studií a zajistit úspěšné uvedení produktu na světový trh.

Dobrým příkladem tohoto modelu kooperace je kontrakt podepsaný v roce 2004 mezi Orion Pharma a americkou firmou Abbott Laboratories. Abbott financoval 3. fázi extensivních evropských a amerických klinických výzkumů produktu Simdax®, který Orion Pharma vyvinula na léčbu vážného srdečního selhání. Simdax® již obdržel registrace pro marketing v desítkách zemí po celém světě. Cílem současných klinických studií je získat nové marketingové registrace v roce 2006 pro americký trh, ale také pro významné trhy v západní Evropě. Prodeje produktu Simdax® vzrostly v roce 2004 na téměř deset miliónů euro.

Skupina produktů brandu Divina® pro hormonální substituční terapii firmy Orion Pharma zůstávají v portfoliu i přes významný pokles celosvětového trhu.