Orion a etika

Vedení společnosti Orion ve Finsku přistoupilo v roce 2014 k EFPIA (v ČR AIFP – Asociace Inovativního Farmaceutického Průmyslu). Společnost Orion se zavázala aktivně participovat na kontinuálním zvyšování transparentnosti a kultivaci farmaceutického prostředí a dodržuje kromě všech mezinárodních a národních nařízení a předpisů, vnitřních předpisů i Etický kodex AIFP v rámci kterého na svých stránkách uveřejňuje sumu vynaloženou na vzdělávání české odborné veřejnosti na mezinárodních vědeckých akcích za rok 2019.

Dokument naleznete zde.